Participatie en communicatie

In het thema Participatie en Communicatie besteden we aandacht aan het samenspel met bewoners (huiseigenaren en huurders) in de wijk bij het aardgasvrij maken van woningen.

Uitvoeringsplan op wijkniveau

Elke gemeente in Nederland moet uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. Na of tijdens het vaststellen van de Transitievisie kunnen gemeenten aan de slag met het opstellen van de uitvoeringsplannen op wijkniveau.

Wanneer gaat welke wijk van het aardgas af

De gemeente stelt samen met gebouweigenaren en andere stakeholders een uitvoeringsplan op wijkniveau op. In het uitvoeringsplan wordt beschreven welke definitieve alternatieve warmtebron er in de wijk gekozen wordt. Ook staat in het plan de definitieve datum waarop de wijk van het aardgas afgaat. De gemeenteraad stelt de uitvoeringsplannen vast.

Handreiking Participatie Wijkaanpak

Samen met gemeenten heeft het Programma Aardgasvrije Wijken de Handreiking Participatie Wijkaanpak samengesteld. Deze handreiking is gebaseerd op de ervaringen in de 27 proeftuinen aardgasvrije wijken, op inzichten uit andere gemeenten en wetenschappelijk onderzoek. De handreiking biedt geen kant-en-klare blauwdruk, maar helpt gemeenten bij het maken van een op de wijk gerichte aanpak van de communicatie en participatie.

Bekijk de handreiking

Cookie settings