Datagedreven planvorming

Een gemeente heeft veel data nodig om te kunnen beslissen welke wijk wanneer van het aardgas af kan. Een deel van deze data is landelijk beschikbaar via het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), een ander deel bij de gemeente zelf en daarnaast is er de Leidraad die is ontwikkeld door het Expertise Centrum Warmte (ECW). Ook zijn er data die nog niet beschikbaar zijn. Veel verschillende data dus, uit verschillende bronnen. Hoe krijgen gemeenten al die verschillende bronnen vertaald naar geschikte beslisinformatie?

Binnen dit thema zetten we in op drie pijlers: beschikbaarheid van de data, inzicht in de data en datavaardigheid. We ondersteunen gemeenten bij het werken met de data die nodig zijn voor het inzichtelijk maken van alternatieve warmte-opties voor een wijk. We houden je op de hoogte van sessies waar je kennis kunt ophalen en delen. Vragen kun je, behalve tijdens bijeenkomsten, ook stellen aan Gerdien van de Vreede, projectleider. Ook kun je een e-mail sturen naar de helpdesk.

Wat zegt de projectleider over dit thema? 

 

 

Laatste nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Laatste nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"210095"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meer nieuws

Leidraad

De Leidraad is een instrument dat gemeenten kunnen gebruiken bij het opstellen van transitievisies warmte en uitvoeringsplannen.


 

Lees meer over de Leidraad

 

DEGO

In Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) vind je data, aanvullend op de data in de Leidraad, die je kunt gebruiken bij het opstellen van een transitievisie warmte. 
 

 

Bekijk de viewer

VIVET

Verbetering van de Informatievoorziening voor de Energietransitie (VIVET) bundelt en maakt informatie beter vindbaar voor gemeenten en andere decentrale overheden.

Lees meer over VIVET

 

Bibliotheek

Bekijk rapporten, onderzoeken en andere relevante documenten die betrekking hebben op het thema Datagedreven planvorming.
 

Bekijk relevante documenten

 

   

Online community

In de community delen we kennis en ervaring rondom datagedreven planvorming. Werk je bij een gemeente, ben je actief op het gebied van aardgasvrij en wil je meedoen? 

Geef je op

 

Cookie-instellingen