Datagedreven planvorming

Een gemeente heeft veel data nodig om te kunnen beslissen welke wijk wanneer van het aardgas af kan. Hoe krijgen gemeenten al die verschillende bronnen vertaald naar geschikte beslisinformatie? Een deel van deze data is landelijk beschikbaar via het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), een ander deel bij de gemeente zelf en weer een deel volgt uit de Leidraad die is ontwikkeld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Ook is er data die nog niet beschikbaar is. Veel verschillende data dus, uit verschillende bronnen. Binnen dit thema zetten we in op drie pijlers: beschikbaarheid van de data, inzicht in de data en datavaardigheid. We ondersteunen gemeenten bij het werken met de data die nodig is voor het inzichtelijk maken van alternatieve warmte-opties voor een wijk. 

Wat zegt de projectleider zelf over het thema? 

Ook zorgen we voor afstemming met het Expertise Centrum Warmte (ECW), denken we mee met de opzet van de Leidraad en houden we in de gaten hoe de kwantitatieve resultaten en effecten van de proeftuinen inzichtelijk worden gemaakt. Lees hier wat de Leidraad is.

Wat is de Leidraad?