Datagedreven planvorming

Een gemeente heeft veel data nodig om te kunnen beslissen welke wijk wanneer van het aardgas af kan. Hoe krijgen gemeenten al die verschillende bronnen vertaald naar geschikte beslisinformatie? Een deel van deze data is landelijk beschikbaar via het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), een ander deel bij de gemeente zelf en daarnaast is er de Leidraad die is ontwikkeld door het Expertisecentrum Warmte (ECW) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Ook zijn er data die nog niet beschikbaar zijn. Veel verschillende data dus, uit verschillende bronnen. Binnen dit thema zetten we in op drie pijlers: beschikbaarheid van de data, inzicht in de data en datavaardigheid. We ondersteunen gemeenten bij het werken met de data die nodig zijn voor het inzichtelijk maken van alternatieve warmte-opties voor een wijk. 

Wat zegt de projectleider over dit thema? 

Ook zorgen we voor afstemming met het ECW en houden we in de gaten hoe de kwantitatieve resultaten en effecten van de proeftuinen inzichtelijk worden gemaakt. 

Lees meer over de Leidraad

Interviews en andere artikelen

Lees hier interviews en andere artikelen over datagedreven planvorming:

Relevante documenten

Lees hier rapporten, onderzoeken en andere relevante documenten over het thema Datagedreven Planvorming.

Cookie-instellingen