De energietransitie als stedelijke vernieuwing

804 keer bekeken

Hoe kom je tot een goede en realistische businesscase op wijkniveau en een betaalbaar aanbod voor de bewoners? En welke rol hebben gemeenten hierbij? Het thema kosten en financiering richt zich op de rol van de gemeente om tot een goede en realistische businesscase op wijkniveau te komen. Het gaat hierbij om investeringen van zowel de gemeente als haar stakeholders.

De transitie naar aardgasvrije wijken is een omvangrijke opgave die vraagt om investeringen. Financierbaarheid is een cruciale randvoorwaarde voor de transitie.

Bekijk de Financieringsinstrumenten aardgasvrije wijken voor een overzicht van financieringsinstrumenten en subsidieregelingen die je kunt benutten bij de ontwikkeling van een warmteproject. 

Samenvatting van het themaplan Kosten & Financiering 


Laatste nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Laatste nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"210092"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meer nieuws

Kennis en leren

Wat weten we al? Waar bestaan nog onduidelijkheden? Wat kunnen we leren van anderen? Klik op deze tegel voor kennisproducten met meer informatie. 
 

Naar de kennisbank

 

Praktijkverhalen

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Praktijkverhalen","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"212951"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meer praktijkverhalen

 

 

 

De jaren ‘70 en ‘80 waren de tijd van de stadsvernieuwing van oudere wijken in veel Nederlandse steden. De ervaring van toen is mogelijk relevant voor de energie- en warmtetransitie nu. Welke lessen hebben de stadsvernieuwers van veertig jaar geleden voor de aanpak van de aardgasvrije wijken?

Thema

Kosten & Financiering

Inhoud

Kosten

Negentien lessen

Tijdens het VNG-congres Energie lokaal op 10 oktober ’22 presenteerden Donald van den Akker van Platform 31 en Huub Glas van To Realize Concepts tijdens twee werksessies maar liefst negentien lessen. Deze tekenden zij op na interviews met professionals uit de tijd van de stadsvernieuwing en professionals die nu bij de aardgasvrij-opgave zijn betrokken. Een paar belangrijke adviezen daarbij zijn: Kijk anders naar waarde, doe het écht samen met bewoners, zorg als overheid voor helderheid en: begint eer gij bezint. Een pleidooi voor handen uit de mouwen dus.

Waarde in plaats van kosten

In de plenaire discussie na afloop van het interactieve gedeelte van de sessies bleek dat, ondanks de verschillen tussen toen en nu, de negentien lessen volop inspiratie bieden voor de huidige praktijk in de energie- en warmtetransitie. Vooral de nadruk die in de stadsvernieuwing werd gelegd op meervoudige waarde-creatie in plaats van alleen op kostenreductie, is een bruikbaar inzicht dat ook nu kan worden toegepast.

De noodzaak tot samenwerken met bewoners, en zelfs het organiseren van bewoners als tegenkracht, wordt ook zeer herkend. In de stadsvernieuwingsperiode was er een helder en daadkrachtig overheidsbeleid. Deelnemers aan de werksessie constateerden dat dit nu wel eens wat minder is. De gemeenten hebben, in hun regierol in de warmtetransitie, nog niet de uitvoeringskracht die in de tijd van de stadsvernieuwing kon worden gemobiliseerd. De nieuwe wetgeving die op stapel staat – Wcw en Wgiw – gaat hierbij zeker helpen, maar is die ook voldoende?

Lees de andere lessen in het essay ‘Kosten? Waarde! De energietransitie als stedelijke vernieuwing’ van Donald van den Akker en Huub Glas op website van Platform31.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.