Van planvoering naar uitvoering

Deze themasessie ging over een goed uitvoeringsplan voor een wijkgerichte aanpak. Hoe combineer je in zo'n plan de duurzame ambities met de technische mogelijkheden? Hoe werk je goed samen met alle stakeholders, zodat je bewoners een collectief alternatief biedt voor individuele energie-oplossingen?


Regierol van gemeente

Boris Gooskens van het Kennis- en leerprogramma spreekt over de regierol die een gemeente kan innemen en de invloed van die keuze op hoe het uitvoeringsplan uiteindelijk wordt opgesteld. Een van de fases is daarbij de wijkanalyse. Hierbij worden niet alleen de fysieke kenmerken (bijvoorbeeld de samenhang qua gebouwtypen) in kaart gebracht, maar ook de sociale en sociaal-economische karakteristieken. Het is volgens Gooskens van belang om gemeenteraad, bewoners, netbeheerders en corporaties in alle fases bij het maken van het uitvoeringsplan te betrekken, conform de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs. 

Dezelfde steen

Annemarie Costeris van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie benadrukt dat bij het aardgasvrij maken van wijken geleerd kan worden van eerdere ervaringen, zoals in Purmerend: "We kunnen het ons niet permitteren om ons te vaak aan dezelfde steen te stoten." In de uitvoering moet de gemeente een duidelijke aanpak kiezen: laat je preferred aanbieders zelf de bewoners benaderen, of roep je een online energieloket in het leven met alle energie-aanbieders op een rij, waaruit de bewoner een keuze kan maken?

Marktonderzoek doen

Costeris geeft aan dat de regierol van een gemeente anders zal zijn in een volkswijk dan in een villawijk, gelet op factoren als financiële reserves en de homogeniteit van bebouwing. Ze acht het positief als bewoners en woningeigenaren zelf kijken naar mogelijkheden om de woning energiezuiniger te maken door marktonderzoek te doen. Wie dat nu doet, hoeft soms niet eerst in een tussenstap te investeren. Costeris maakt daarbij de vergelijking met hoe mensen een paar jaar geleden nog een hybride auto kochten en nu - gelet op de gedaalde kosten - vaak meteen voor de volledig elektrische variant kiezen.

Optimum bereiken

Roozbeh Nikdel van de gemeente Eindhoven zegt dat in de proeftuin ’t Ven-Lievendaal met de woningcorporaties en netbeheerders is gewerkt aan een gemeenschappelijk vocabulaire over de warmtetransitie, zodat er later geen misverstanden zouden kunnen ontstaan. Na het gezamenlijk "doorakkeren" van de businesscase, moet eind 2021 definitief duidelijk worden of de betrokken partijen in staat zijn binnen het budget en lastenneutraal een alternatieve warmtevoorziening te realiseren voor een eerste groep bewoners. Het streven is een optimum te bereiken tussen de verschillende beschikbare warmteoplossingen. Alleen maar individuele oplossingen gaan wat volgens Nikdel niet werken: "Als iedereen voor all electric zou gaan, zouden de Tennet-leidingen dat simpelweg niet aankunnen."

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.