Hoe kan ik in mijn gemeente aan de slag met aquathermie?

Hoe maken we een volgende stap met het gebruik van aquathermie als warmtebron binnen de gebouwde omgeving? Hierover spraken Jacqueline Laumans, programmacoördinator bij Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), en Pim de Ridder, directeur van de Traaise Energie Maatschappij.

Ontwerp en exploitatie

Jacqueline Laumans werkt bij STOWA en werkt samen met WarmingUP, een collectief waarbinnen kennis wordt ontwikkeld om collectieve warmtesystemen betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar te maken voor de warmtetransitie. Wat haar opvalt in de Transitievisies Warmte van de gemeenten is dat aquathermie er niet altijd onderdeel van uitmaakt. WarmingUP probeert gemeenten, waterbedrijven en andere stakeholders antwoorden te geven op vragen over onder andere ontwerp en exploitatie. "Wat gebeurt bijvoorbeeld als meerdere wijken willen aansluiten op een aquathermisch netwerk, raakt de warmte dan op?"

Aquathermieviewer

WarmingUP biedt de 'Aquathermieviewer' aan, een online tool die de mogelijkheden van aquathermie in beeld brengt. "Die is opgebouwd op basis van generieke normen”, stelt Laumans. "De situatie op lokaal niveau kan anders zijn, maar de tool geeft een goede eerste indruk." Ook is er een beslisboom ontwikkeld om initiatiefnemers van aquathermieprojecten te helpen bij het maken van keuzes, bijvoorbeeld op het gebied van seizoensbuffers en piekbelastingen. “Met de uitkomsten kan een adviesbureau worden ingehuurd om alles precies door te rekenen."

Energievrijstaat

De Ridder vertelt hoe de Traaise Energie Maatschappij eigen, duurzame energie gaat opwekken om zo Terheijden als eerste dorp in Noord-Brabant energieneutraal te maken. Er is geëxperimenteerd met een combinatie van duurzame energievormen, waaronder aquathermie, zonnepanelen en een windturbine. "Met onze plannen voor een energievrijstaat zijn we onderaan begonnen”, zegt De Ridder. "Bij de bewoners zelf. Het eerste wat we hebben opgewekt is enthousiasme.”

Lengte van de adem

Inmiddels is er een ‘energiebrouwerij’ vol waterpompen, ketels en leidingen. "Tot de dag van vandaag zijn we in gesprek met de mensen in de buurt”, benadrukt De Ridder. "Je doet helemaal niks als de mensen niet mee willen. Dat kan ik niet genoeg benadrukken. We zijn zes jaar bezig, dat is dus de lengte van de adem die je als gemeenschap moet hebben om dit voor elkaar te krijgen." Uiteindelijk zijn vijfhonderd bewoners bij het collectief aangesloten en kan de stroomvoorziening gaan draaien.

Cookie-instellingen