Design Sprint: Levensloopbestendig wonen in aardgasvrije wijken - PAW

11-07-2022 1196 keer bekeken

Begin

03-10-2022 om 09:30

Einde

06-10-2022 om 16:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Fysiek en centraal in Nederland (exacte locatie volgt)

Wil jij in korte tijd nieuwe oplossingen vinden om verder te komen met de integrale aanpak van de aardgasvrije opgave? En werk je in een gemeente aan de thema’s energie, krimp, vergrijzing en/of ouderenzorg? Doe dan mee met de Design Sprint van 3 tot en met 6 oktober 2022! 

Wicked problems: Design Thinking helpt 

Bij de integrale aanpak van de aardgasvrije opgave krijg je te maken met zogeheten wicked problems: complexe dilemma's en uitdagingen waarvoor niet één pasklaar antwoord bestaat. Rond 'Levensloopbestendig wonen' krijg je te maken met de toenemende vergrijzing. Hoe versterken we sociale en fysieke leefbaarheid in veranderende regio’s? En hoe kan de warmtetransitie daar aan bijdragen? Er komen in verhouding meer 65-plussers bij in Nederland, mensen worden ook steeds ouder en blijven langer thuis wonen. In sommige regio’s, met name aan de grens, is deze trend groter. Tegelijkertijd zien we door de coronacrisis een verandering van wonen en werken waardoor krimpregio’s niet langer krimpen. Wat vraagt dat van woningen en buurten van de toekomst? En hoe maken we de slimme verbinding met de aardgasvrij opgave?

Design Thinking helpt je hierbij verder. 

Tijdens de Design Sprint werken we vier dagen aan vraagstukken rond de integrale aanpak van 'Levensloopbestendig wonen' en de aardgasvrije opgave. Dat doe je met collega's die ook werken aan deze thema's. Je doet dat via een wetenschappelijk bewezen denkmethode: Design Thinking. De Design Sprint leidt tot nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen. De beste optie werken we uit tot een 'prototype'. En dat testen we in de twee weken na de sprintweek. Zo nemen we barrières weg en zorgen we voor synergie.  Op 3 november 2022 presenteren we het resultaat van de sprint 

Kijk de video over Design Thinking en Design Sprints op youtube.com

Normaal gesproken vindt zo’n sprint in een week van 5 dagen plaats. We kiezen ervoor om dit in 4 dagen plaats te laten vinden. Zo kunnen we goed en snel de diepte in zonder afleiding van de dagelijkse werkzaamheden. Aan deze sprint zijn geen kosten verbonden.

Voor jou? 

De Design Sprint is toegankelijk voor mensen die (direct of indirect) werken voor een gemeente met diverse relevante expertises; denk aan sociaal domein (ouderenbeleid, vitaliteit, WMO etc.), dienstverlening, data, wijkaanpak (samenleving, gebiedsregisseurs, buurtcoaches, welzijnswerkers) en de energietransitie (warmte, duurzaamheid).  

Kies je rol 

Een Design Sprint vraagt deelnemers in verschillende rollen. Kijk wat het best bij jou past en meld je aan! Ervaring met Design Sprints is niet nodig, een open, nieuwsgierige en empathische houding wel.  

  • Ervaringsdeskundigen/probleemhouder (tijdsbesteding: 2 uur): voorafgaand aan de sprintweek gaan we je interviewen. Zo krijgen we veel informatie uit verschillende invalshoeken en kunnen we een goed beeld vormen van het vraagstuk. Tijdens de eindbijeenkomst in de sprint week zie je de prototype-oplossing, je mag het prototype als eerste testen en blijft betrokken bij het hele proces.
  • Sprint Teamleden (tijdsbesteding: 5 dagen, waarvan 4 dagen op locatie): medewerkers van gemeenten of daaraan gelieerde partijen met expertise op één of meer van de volgende gebieden: sociaal domein, samenleving, veiligheid, dienstverlening, data, wijkaanpak (welzijnswerkers, gebiedsregisseurs, buurtcoaches) en energietransitie (warmte, duurzaamheid). 
  • Testers/eindgebruikers (tijdsbesteding: 2 uur): In de twee weken na de sprintweek testen we de prototype-oplossing in de praktijk. Hiervoor zoeken we mensen die onder begeleiding met het nieuwe prototype aan de slag gaan in hun eigen praktijk. Zo ervaren we wat werkt en wat beter kan. 

Meld je aan! 

Heb je interesse en ben je beschikbaar, meld je dan aan! Stuur een mail aan Maaike Liem: maaike.liem@vng.nl. Neem ook bij twijfel gerust contact op, bijvoorbeeld als je niet alle dagen bij de sprint kan zijn, maar wel graag deel zou willen nemen. Samen kijken we naar de mogelijkheden.

Cookie-instellingen