Bijeenkomst Leren van koplopers door Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

21-08-2020 879 keer bekeken

Begin

17-09-2020 om 14:00

Einde

17-09-2020 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online

Benieuwd naar de leerervaringen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) binnen aardgasvrije wijken inventariseerde? En wil je eigen ervaringen delen?

Leerervaringen proeftuinen

Het PBL heeft een wetenschappelijke analyse gedaan naar de ervaringen van een brede groep betrokkenen in de proeftuinen en andere aardgasvrije wijken. Tijdens de online bijeenkomst op 17 september presenteert het PBL de eerste inzichten uit de analyse en haalt daarnaast ervaringen op bij de deelnemers. Het wordt een interactieve bijeenkomst die tegelijkertijd onderdeel is van het onderzoek. De wetenschappelijke analyse is een onafhankelijk onderdeel van de PAW-monitor.

Programma 

Na de algemene toelichting, kunnen deelnemers kiezen voor twee themasessies:

  1. Leren in de (proeftuin)wijken
  2. Leren opschalen
  3. Aardgasvrije wijken in breder perspectief

Meer informatie over de themasessies, vind je hier.  Als er teveel aanmeldingen zijn voor een themasessie, selecteert PBL op diversiteit van de groep.

Aanmelden 

Aanmelden kan via een mailtje naar mariette.commadeur@pbl.nl. Graag met vermelding van de twee gekozen themasessies en je rol of functie in relatie tot aardgasvrije wijken. Voor informatie kun je terecht bij Petra van der Kooij, petra.vanderkooij@pbl.nl of 06-15027252.

Cookie-instellingen