Bewoners en gemeenten werken samen aan aardgasvrije wijken

Uitkomsten Leerkring ‘Samenspel gemeenten & bewonersinitiatieven’

Bewonersinitiatieven hebben een bewezen positief effect op het draagvlak voor aardgasvrij en zijn belangrijke partners voor succesvolle uitvoering.
Ze variëren van startende samenwerkingen in een wijk tot energiecoöperaties. Eén ding hebben ze gemeen: ze beginnen allemaal vrijwillig en vanuit lokaal enthousiasme.

Bewonersinitiatieven vragen om opgroeirecht: tijd en ruimte om zich te ontwikkelen van een semiprofessioneel initiatief tot professionele organisatie. Ze willen een eerlijke kans om een goede samenwerking te ontwikkelen met alle partijen en een gelijkwaardige partner te worden in de warmtetransitie.

Handvatten voor een goede samenwerking tussen bewonersinitiatieven en gemeenten vind je op deze pagina. 

Handvatten voor een goede samenwerking tussen gemeenten en bewonersinitiatieven

 Vóór de samenwerking 

 • Ontwikkel een visie op het belang van samenwerken met bewoners
 • Ontwikkel een visie op de eigen rol in de warmtetransitie
 • Zet een structuur voor ondersteuning op
 • Neem een actieve uitnodigende houding aannaar initiatieven
 • Toon lef, durf te leren

Bij totstandkoming van de samenwerking

 • Zorg voor een gedeeld beeld van het einddoel
 • Ontwikkel samen een samenwerkingsovereenkomst
 • Zet met elkaar sociale structuren in, zoals clubs en verenigingen
 • Bied ruimte voor lokaal eigenaarschap
 • Organiseer capaciteit, budget en kennis bij gemeente én initiatief

Tijdens de samenwerking

 • Onderhoud de relatie en let op het opgroeirecht
 • Wees open en transparant over belangen, wensen en drijfveren
 • Vul je rol bij verschillende soorten initiatieven en fasen flexibel in
 • Let op dialoogvaardigheden en het belang van goede sociale omgang/soft skills
 

Tips

 1. Stuur op proces, niet op project
Navigeer op de lange termijn. Dat wil zeggen: focus op resultaten die bijdragen aan de doelen op lange termijn. samen naar een einddoel, daar gaat het om.

 

 2. Omarm diversiteit en eigenheid
Diversiteit draagt bij aan een brede kennisbasis en brede betrokkenheid in de samenleving. Omarm de diversiteit en het DNA van de wijk waar het initiatief is ontstaan.

 

3. Faciliteer het opgroeirecht
Geef initiatieven de kans om zich te ontwikkelen en te professionaliseren. Al slaagt een initiatief niet, de lessen geven altijd houvast voor de samenwerking met een volgend initiatief.

 

4. Groei toe naar heldere afspraken
Plan voor ieder initiatief een reeks gesprekken. Het startgesprek is om elkaar te leren kennen en het proces te schetsen. Vervolggesprekken zet je in om verwachtingen, rollen en rolverdeling expliciet te maken. Door de samenwerking periodiek te evalueren en de overeenkomst waar nodig bij te stellen, ontwikkel je een sterke relatie.

 

5. Organiseer de gelijkwaardigheid
Zorg dat iemand zich expliciet richt op opbouw en behoud van de relatie. Zo zullen onenigheden of botsende belangen minder snel afbreuk doen aan de relatie en sneller worden opgelost. Help het initiatief ambassadeur te zijn naar de samenleving en de politiek.

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.